Laster...

 

Rokkskogen gård ligger mellom

Foldereid og Kolvereid i Nærøy.

  

 

 

 

Litt om gården:

Vi har 45 årskyr, ca 100 NRF totalt i vårt nyutbygde robotfjøs som sto ferdig i februar 2017. Vi driver melkeproduksjon, med en kvote på 350 000. Oksekalvene blir solgt ved ca 3 mnd alder til en i nabolaget.

Dyra i Rokkskogen har det godt. De får godt stell og er mye ute i det fri.

Vi eier tre traktorer og det meste av maskiner som trengs på en gård selv.

Fulldyrka jord disponerer vi 500 da, pluss noe utmarksbeite. Vi dyrker gress, som blir presset i rundball. Drivverdig skog er ca 2500 da, mens totalt eid areal er på 7000 da. Skogen har 1800 da lav bonitet, 355 middels og 350 høy bonitet. Vi driver skogen selv, med unntak av store felt hvor vi leier skogsmaskin til å ta det ut. Vi eier vannkilden til Nærøy og Vikna kommuner, Rokkvatnet. Det gir oss i utgangspunktet ingen inntekter, men vi har fått en drøy km flott skogsbilvei opp til vannet som vi får betalt for å brøyte gjennom vinteren. Samt at vi får timebetaling for å rydde egen skog langs veien og vannledningen.

Vi på gården:

Rokkskogen gård er eid og drevet av Camilla(meg) og Kristian Johansen. Vi er 33 og 39 år. Gården ligger mellom Foldereid og Kolvereid i Nærøy Kommune. Vi tok over gården i 2011 etter Kristians foreldre. Gården var da i samdrift med en nabo, hvor utgangspunktet var 70/30 % arbeidsfordeling- med minst på oss. Det ble allerede det året vi startet endret til 100% for oss, og den andre samdriftsdeltakeren ble passiv.

Kristian sa da opp jobben som tømrer og ble bonde på heltid, mens jeg har jobbet som blomsterdekoratør og butikkdriver i tillegg fram til årsskiftet 2016/17. Tilfeldighetene ville det slik at vi etter noen år fikk muligheten til å kjøpe nabogården, leie jord og kvote hos to andre nabobruk og dermed kunne drømmen om nyfjøs bli virkelig.

 

 

 

 

 

Inn På Tunet tilbud:

Planen er å starte «Inn på Tunet». Vi er allerede i godkjenningsprosessen, med ferdig godkjent forretningsplan. I utgangspunktet er dette rettet mot innvandringstjenesten i kommunen, men lar seg lett endre til å tilbys eldre (for eksempel demente), barn, ungdom eller andre grupper.

 

 

 

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: trondelag@innpatunet.no

 

Billedgalleri