Laster...
Gården ligger i Steinkjer kommune 
på sørsida av Snåsavatnet,
ca 15 km nord for Steinkjer sentrum.
 


Litt om gården:     

På Vang dyrkes det korn til mat og gras til høyproduksjon. Gården har ca. 170 da dyrkamark. Hester er gårdens store satsingsområde, og de bruker vi mye.

Ellers har vi høner, hane, kaniner, minigriser og katter.

Det er gode muligheter for jakt og fiske her på Vang.

 

 

 

 

 

 

 

Vi på gården:

Kristin T. Carlsson - gårdbruker, lærer og inn på tunet-ansvarlig. Kristin er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i spes. ped. I samarbeid med Binde skole/HiNT har hun gjennomført kurset "Gården som pedagogisk ressurs. Hun har allsidig jobberfaring fra skole og barnehage, og som miljøarbeider i institusjon

Hågen Carlsson - gårdbruker og miljøarbeider.

Familien har to voksne døtre.    

     

     

Inn På Tunet:

Gården har per i dag et allmenpedagogisk tilbud til skoleelever og et aktivitetstilbud for voksne.

Arbeid, aktiviteter og undervisningsopplegg på gården har som felles mål, at det skal skapes en arena for mestring, læring og utvikling i forhold til den enkeltes behov.

 

 

 

 

Oppgaver på gården:

  • daglig stell av dyrene
  • hestekjøring, riding
  • skogsarbeid
  • snekkerarbeid i verkstedet
  • gartnerarbeid
  • fiske og jakt
  • matlaging

 

 

 

 

 

 

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: trondelag@innpatunet.no

  

Billedgalleri