Laster...
Gården ligger på sørsida av Namsen i Overhalla kommune, ca 3 km fra sentrum


Litt om gården:  

Dette er en gård med stor bygningsmasse, våningshus, stabbur, utleiehus og hytter, sag, fjøs, redskapshus og korntørke. Inne i "potetlageret" bygger vi båter.

 

 

Det produseres korn på det meste av dyrkajorda, men også lin. Turisme knyttet til fiske, jakt og golf er en viktig del av gårdens virksomhet.

Bier og honningproduksjon.

 

 

 

 

Vi på gården:

Anne Ovidie Hagerup - driver av Grande gaard og inn på tunet-ansvarlig, født i 1969

Utdannelse - Videregående - Agronom - Forvalter 1 og Forvalter 2 fra Vinterlandbruksskolen - Skogbrukslinjen på Finsås - Økonomi og ressursforvaltning, HINT - Bedriftslederskolen, HINT.

Yrkespraksis - eier og driver av  Grande Gaard.

Pål Okkenhaug - gift med Anne Ovidie, født i 1958

Utdannelse - Industrimekaniker (dreiing og fresing) - Handelsskole - Fagbrev Radio og TV - Varehandelens høyskole KI - Fagbrev ambulansearbeider - holder på med Paramedic

Yrkespraksis - drev i mange år assortert forretning på Formofoss. Har vært ansatt i Grong kommune.I dag, ambulansesjåfør.

Meget ivrig jeger.

På Grande gaard er det to barn, født i 1996 og 2001

Kårfolk: Marta og Aage Hagerup

Det er en ansatt på gården, Januz. I sesongen leies det inn ekstra arbeidskraft, samt at alle i familien hjelper til.

'

'

Inn På Tunet tilbud:

Vi har erfaring med ulike mennesker fra forskjellige land, gjennom laksefiske og turisme på Grande gaard. Gjennom vertskapsrollen har vi opparbeidet kompetanse på handtering av situasjoner som kan oppstå i forskjellige sammenhenger der folk treffes og samhandler.

Vi er sosiale og liker å ha folk på gården.Grande gaard er nå inn på tunet-gård, og vi vil tilrettelegge aktiviteter ut fra ønsker og behov. Vi er løsningsorienterte og ser etter muligheter for å hjelpe mennesker med utfordringer. Målet er at den enkelte skal oppleve mestring gjennom nye erfaringer og læring innenfor trygge rammer sammen med kompetente voksne. Her på gården er det mange aktivitetsmuligheter og arbeidsoppgaver. 

Aktiviteter og muligheter:

Laksefiske: flue-, land- og båtfiske

Elgjakt: partering og tilberedning        

Birøkt: slynging og tapping, foring av bier

 Linhøsting: lag din egen linbukett         

Skog: planting, rydding og avstandsregulering

Juletre: plante, klippe

Vedarbeid: klyve og legge i kasser

Golf: Det er en 9-hulls golfbane på Grande gaard. Driving range med ballautomat og minigolfbane. Her holdes det kurs VTG, hele sommeren.

 Grønnsakshage - stell og høsting.

Vi kan lage undervisningsopplegg beregnet på skoleklasser, men også opplegg for enkeltelever. 

Vi ønsker å gi barn/unge med spesielle behov et tilpasset opphold.

Gården er velegnet for brukere som trenger aktivitet, arbeid og trening.

 

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: post@innpatunettrondelag.no

 

 

Billedgalleri