Laster...

 

Sandseter Øvre
 
Sandseter Øvre                       
Gården ligger i Verran kommune ca 2 mil fra Malm sentrum. Den har fjellet rett utenfor tunet og kort vei til Selavannet.     
Kort om gården:
Gården drives tradisjonelt med melkeproduksjon og sau. I tillegg finns hester og kaniner på gården. Tone er utdannet barnepleier og har tidligere arbeidet med psykisk utviklingshemmede og i barnehage.
 
Vi på gården:
Tone Gjetvik  - gårdbruker og Inn på tunet ansvarlig
Per Gjetvik    - gårdbruker
 
Inn på tunet tilbud:
Tone og Per skreddersyr tilbud til voksne brukere som har behov for arbeidstrening og aktiviteter. Per i dag har gården tilbud om Grønt arbeid 3 dager per uke.
For nærmere presentasjon av dette tilbudet klikk her
Oppgaver på gården:
Verksted, reparasjon av maskiner 
Skogsarbeid 
Dyrestell av melkekyr, hest, sauer og minigris. 
Gjerding av områder 
Gårdsarbeid 
Sauesanking og elgjakt 
Garnfiske   
 
Kontaktinformasjon:    
Tone og Per Gjetvik
Sandseter Gård
7796 Follafoss
Tlf: 99294986
E-post: per.s.gjetvik@bbmail.no
 

Sandseter øvre i Verran kommune     

              
Gården ligger i Verran kommune ca 2 mil fra Malm sentrum. Den har fjellet rett utenfor tunet og kort vei til Selavatnet.   


Litt om gården:

  
Gården drives tradisjonelt med melkeproduksjon og sau. I tillegg fins det hester og kaniner på gården. Bakker og skog innbyr til aktivitet hele året.

Oppgaver vi har på gården er verksted, reparasjon av maskiner.Skogsarbeid. Stell av melkekyr, hest, sauer og minigris. Oppsetting og vedlikehold av gjerder. Forefallende gårdsarbeid. Sauesanking. Elgjakt. Garnfiske.

   

  

 

Vi på gården:

Tone Gjetvik  - gårdbruker og inn på tunet - ansvarlig. Tone er utdannet barnepleier, og hun har tidligere arbeidet med psykisk utviklingshemmede og i barnehage.
Per Gjetvik    - gårdbruker

 

Inn På Tunet tilbud:

Per i dag gis det et spesialpedagogisk tilbud på gården, aktivitetene i tilbudet gjennomføres etter planlegging mellom gårdbruker og ansvarlig for eleven ved skolen.Dessuten har de et tilbud om gårdshelger, dette blir benyttet av flere. Aktivitetene gjennomføres etter samtaler mellom foresatte og gårdbrukere.
De har også i perioder hatt et tilbud om arbeidstrening.

 

 

  

  

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: post@innpatunettrondelag.no 

Billedgalleri