Laster...
   
Gården ligger i Sprova, Steinkjer kommune, ca 28 km fra Steinkjer sentrum
og ca 52 km fra sentrum i Namsos.
 
 
Litt om gården:   
 

Linåsve gård ligger vakkert til i variert natur med skog  og fjellområder som nærmeste nabo. Mange fine turmål ligger her. Vi har flott utsikt over Namdalseid.
I tre generasjoner har det vært drevet med kyr og melkproduksjon på gården. Nå har boergeiter, høner,  haner, canadiske minigriser, kaniner og vaktler tatt plassen i fjøset.To hunder hører også med.

 

 

Muligheter for mange ulike aktiviteter som varierer med årstidene. Her kan kort nevnes en del av dem:

 • Være i fjøset, rydde, stelle og mate dyrene
 • Gåturer er en prioritert aktivitet...
 • Aking på gamle kjelker når forholdene ligger til rette for det
 • Lage lunsj sammen
 • Stor hage med bærbusker, frukttrær og linåker. Drivhus hvor vi kan dyrke litt forskjellig
 • I stabburet er det samlet mange gamle ting. Her kan vi sitte og mimre.
 • Eget bakerom hvor vi kan trylle fram mye godt til kaffen
 • Eget snekkerverksted hvor det kan lages mye fint. Her kan det også sages ved dersom været er dårlig
 • Grillhus, gapahuk og skogastue er populære turmål. Vi kan servere svartkjelkaffe ...

 

 

Vi på gården:

 

Inger Tisløv Andreassen - gårdbruker, er inn på tunet-ansvarlig. Inger er utdannet aktivitør og hun har i tillegg god kompetanse i forming. Hun har en delstilling som aktivitør i Namsos kommune, og har lang erfaring fra arbeid med demente, barn, ungdom og voksne med behov for ulike hjelpetitak og tilrettelegging.

 

Inger har gått en rekke kurs om tilrettelegging for eldre, personer med demens og musikk, kultur og helse, og hun har pedagogisk utdanning. Hun liker å gå på turer eller delta på noe kulturelt i bygda. På gården er hun opptatt av å ta vare på gamle håndverksteknikker.

Per Andreassen - gårdbruker og murer.

Ruth og Ole Tisløv er kårfolk og hjelper til mye på gården.

Gården har egen minibuss til henting og bringing av gjester.

Inn På Tunet tilbud:

 

 • Barnehager, dagsbesøk
 • Besøksheim i helger
 • Dagtilbud for eldre i grupper
 • Dagtilbud for funksjonshemmede
 • Dagtilbud for brukere med kognitiv svikt
 • Dagtilbud for brukere med nevrologisk sykdom eller skade

 

 

 

Vi gir tilbud til enkeltpersoner eller grupper (opp til 15 - 20 brukere). Vi vil sette sammen gruppene slik at aktivitetene passer for alle eller de fleste i gruppen. På gården kan vi gi aktivitetstilbud til eldre, demente, funksjonshemmede, skoleungdom, barnehagebarn, og vi kan være avlastningsheim for barn.

 

Linåsve gård er gården som har vårt inn på tunet-tilbud for hjemmeboende demente i Steinkjer kommune. I dag har gården dagtilbud 3 dager i uken med en gruppe på maks 10 deltagere. I tillegg er det avlastning for opp til 3 personer 1 helg hver måned. Dette er et flott og godt tilbud.

Ønsker du å vite mer ta kontakt med Inn på tunet Trøndelag.

  

Kontakt Inn på tunet Trøndelag

Tlf.: 93 09 40 11

E-mail: trondelag@innpatunet.no


     

 


 

 


Billedgalleri